Perkara Kasasi

Kurun Waktu 3 Tahun

Perkara PK

Kurun Waktu 3 Tahun

Perkara PK Kedua

Kurun Waktu 3 Tahun
DITERIMA DAN DISELESAIKAN
# Tahun Terima Sidang Putus Tanda
Tangan
1. 2019 263 103 12 7
2. 2020 468 396 285 139
3. 2021 233 206 205 123
Total Data 971 705 502 269
Data kosong 266 469 702
Rekapitulasi Jenis Putusan
# Jenis Putusan 2019 2020 2021
1. Tolak 6 145 110
2. Tolak Perbaikan 1 26 55
3. Kabul 4 19 25
4. N.O 0 0 0
Data mutakhir
Data kosong
12
251
191
277
205
28