Perkara Kasasi

Kurun Waktu 3 Tahun

Perkara PK

Kurun Waktu 3 Tahun

Perkara PK Kedua

Kurun Waktu 3 Tahun
DITERIMA DAN DISELESAIKAN
# Tahun Terima Sidang Putus Tanda
Tangan
1. 2019 263 108 16 7
2. 2020 468 396 285 140
3. 2021 399 345 345 214
Total Data 1137 849 646 361
Data kosong 288 491 776
Rekapitulasi Jenis Putusan
# Jenis Putusan 2019 2020 2021
1. Tolak 10 145 201
2. Tolak Perbaikan 1 26 75
3. Kabul 4 19 44
4. N.O 0 0 0
Data mutakhir
Data kosong
16
247
191
277
344
55