Perkara Kasasi

Kurun Waktu 3 Tahun

Perkara PK

Kurun Waktu 3 Tahun

Perkara PK Kedua

Kurun Waktu 3 Tahun
DITERIMA DAN DISELESAIKAN
# Tahun Terima Sidang Putus Tanda
Tangan
1. 2019 263 108 16 7
2. 2020 468 396 285 140
3. 2021 513 513 513 499
Total Data 1738 1017 814 646
Data kosong 721 924 1092
Rekapitulasi Jenis Putusan
# Jenis Putusan 2019 2020 2021
1. Tolak 10 145 329
2. Tolak Perbaikan 1 26 94
3. Kabul 4 19 59
4. N.O 0 0 0
Data mutakhir
Data kosong
16
247
191
277
512
1