Perkara Kasasi

Kurun Waktu 3 Tahun

Perkara PK

Kurun Waktu 3 Tahun

Perkara PK Kedua

Kurun Waktu 3 Tahun
DITERIMA DAN DISELESAIKAN
# Tahun Terima Sidang Putus Tanda
Tangan
1. 2019 263 103 12 7
2. 2020 468 396 285 140
3. 2021 331 273 273 158
Total Data 1069 772 570 305
Data kosong 297 499 764
Rekapitulasi Jenis Putusan
# Jenis Putusan 2019 2020 2021
1. Tolak 6 145 155
2. Tolak Perbaikan 1 26 62
3. Kabul 4 19 35
4. N.O 0 0 0
Data mutakhir
Data kosong
12
251
191
277
272
59